2.1 Definice důležitých pojmů v integrální bezpečnosti

2.1 Definice důležitých pojmů v integrální bezpečnosti

Souhrn znalostí a odkazy vztahující se k použitým termínům a k jejich definicím, použitým k tématu integrální bezpečnost. 2.1.1 Aktiva Aktivem se rozumí fyzická, logická či kybernetická položka, která určuje strukturu a chování sledovaného systému [6]. Výsledky prací [1,4] poskytují

Úvod k Integrální Bezpečnosti

Metro Praha - integrální bezpečnost

Předmluva k elektronickému přepisu disertační práce k tématu Integrální Bezpečnost Články k integrální bezpečnosti jsou přepisem disertační práce Ing. Tomáš Kertis v názvem “Posouzení bezpečnosti vybraného kritického objektu z pohledu integrální bezpečnosti a návrh na snížení kritičnosti objektu” obhájené dne

Zkratky pro články Integrální bezpečnost

AI Artificial Intelligence (Umělá inteligence)ARS Автоматическaя регулироврка скорости(Automatická regulace rychlosti – zabezpečovací zařízení)ASDŘ Automatický systém dispečerského řízeníASDŘ-D ASDŘ dopravníASDŘ-E ASDŘ elektroASDŘ-O ASDŘ osvětleníASDŘ-T ASDŘ technický/technologickýATC Automatic Train Control (Automatické řízení vlaku)ATO Automatic Train Operation (Automatický provoz vlaku)ATP Automatic Train Protection

Fyzika atmosféry, meteorologie a bezpečnost (2)

Fyzika atmosféry, meteorologie a bezpečnost (2)

Čtete pokračování článku Fyzika atmosféry, meteorologie a bezpečnost (1). Fyzika atmosféry popisuje především meteorologie, tj. věda o zemské atmosféře, jejím složení, vlastnostech, jevech a dějích probíhajících v ní. Využívá především fyzikálních poznatků a metod řešení, označována jako fyzika atmosféry. Použité

Novinky ze světa her a hraček: moderní technologie dětem? (STEM hračky)

Spielwarenmesse 2023

Spielwarenmesse 2023 Začátkem února 2023 jsme navštívili jednu největších a nejvýznamnějších mezinárodních výstav hraček Spielwarenmesse 2023 v Norimberku. Tato výstava se kromě posledních covidových let konala každý rok v únoru a představuje nejnovější hračky a hry od výrobců z celého