Fyzika atmosféry, meteorologie a bezpečnost (2)

Fyzika atmosféry, meteorologie a bezpečnost (2)

Čtete pokračování článku Fyzika atmosféry, meteorologie a bezpečnost (1). Fyzika atmosféry popisuje především meteorologie, tj. věda o zemské atmosféře, jejím složení, vlastnostech, jevech a dějích probíhajících v ní. Využívá především fyzikálních poznatků a metod řešení, označována jako fyzika atmosféry. Použité