2.1 Definice důležitých pojmů v integrální bezpečnosti

2.1 Definice důležitých pojmů v integrální bezpečnosti

Souhrn znalostí a odkazy vztahující se k použitým termínům a k jejich definicím, použitým k tématu integrální bezpečnost. 2.1.1 Aktiva Aktivem se rozumí fyzická, logická či kybernetická položka, která určuje strukturu a chování sledovaného systému [6]. Výsledky prací [1,4] poskytují