2.1 Definice použitých pojmů – z pohledu Integrální bezpečnosti

2.1 Definice použitých pojmů – z pohledu Integrální bezpečnosti Na základě analýzy zdrojů [1-6,8-76] je dále uveden souhrn znalostí a odkazy vztahující se k použitým termínům a k jejich definicím, použitým v předložené disertační práci. 2.1.1 Aktiva Aktivem se rozumí

2.4 Informační systémy a technologie

interpretace-vzniku-informace-v-informačním-systému

2.4 Informační systémy a technologie Informace, informační systémy a technologie zahrnují velmi širokou oblast. Informace jsou dnes vedle materiálních, energetických a finančních zdrojů řazeny k základním faktorům, které určují pokrok, a to nejen technologický, ale také pokrok v ostatních oblastech

2.3 Systémy řízení bezpečnosti

Systémy řízení bezpečnosti Systémy řízení bezpečnosti (dále jen SMS) lze rozdělit do tří dimenzí: vertikální rozdělení dle řešení problému (obrázek 5) [2], horizontální rozdělení dle oblastí působnosti (pro účely předložené práce to je drážní doprava) [20] a třetím je rozdělení