2.4 Informační systémy a technologie

interpretace-vzniku-informace-v-informačním-systému

2.4 Informační systémy a technologie Informace, informační systémy a technologie zahrnují velmi širokou oblast. Informace jsou dnes vedle materiálních, energetických a finančních zdrojů řazeny k základním faktorům, které určují pokrok, a to nejen technologický, ale také pokrok v ostatních oblastech