2.2 Bezpečnost technických děl

2.2 Bezpečnost technických děl

2.2 Bezpečnost technických děl Současné poznání ukazuje, že při řešení problémů současného světa je pro bezpečnost technických děl nutno zvažovat systémovou podstatu, jednotlivé entity a skutečnost, že u velkých technických děl jde o složité systémy, jejichž struktura je popsána modelem