2.1 Definice použitých pojmů – z pohledu Integrální bezpečnosti

2.1 Definice použitých pojmů – z pohledu Integrální bezpečnosti Na základě analýzy zdrojů [1-6,8-76] je dále uveden souhrn znalostí a odkazy vztahující se k použitým termínům a k jejich definicím, použitým v předložené disertační práci. 2.1.1 Aktiva Aktivem se rozumí