2.3 Systémy řízení bezpečnosti

Systémy řízení bezpečnosti Systémy řízení bezpečnosti (dále jen SMS) lze rozdělit do tří dimenzí: vertikální rozdělení dle řešení problému (obrázek 5) [2], horizontální rozdělení dle oblastí působnosti (pro účely předložené práce to je drážní doprava) [20] a třetím je rozdělení