Thermodynamics and safety (2)

Jaderná elektrárna Černobyl

Technologické systémy v reálném světě jsou buď založeny anebo jsou ve velké míře ovlivněny termodynamickými zákony a technickou termodynamikou. Příkladem můžeme uvést v první části článku (1) zmíněné tepelné motory (tj. například veškeré spalovací motory), tepelná čerpadla, chladničky, klimatizace, chlazené elektrotechnických součástí. Je zřejmé, že některé kritické technologie či technologické procesy jsou v praxi z hlediska termodynamiky velmi zranitelné, tj. citlivé na termodynamické děje (např. citlivé na změnu teploty okolí, závislé na chlazení, citlivé na změnu tlaku apod.). Mohou při změně některých termodynamických parametrů sami způsobit termodynamickou reakci nebo jiné nebezpečné chování, které ohrožuje nebo přímo poškozuje okolí, tj. okolní systémy, životní prostření, ale i lidský systém, zdraví a životy lidí. Uvedené události, které vedou k velkým ztrátám na veřejných aktivech jako je majetek lidí a firem, životní prostředí, životy a zdraví lidí apod., nazýváme extrémní jevy.