3. Data o provozu metra v Praze a jeho řídicích systémů

Metro Praha - integrální bezpečnost

3. Data o provozu metra v Praze a jeho řídicích systémů Data o provozu metra – Pražské metro je velký komplexní, tzn. velmi složitý, systém. Každý složitější systém se skládá z několika subsystémů, vazeb a toků mezi nimi. Subsystémy lze dělit