Zabýváme se experimentálním vývoje a aplikacemi nových technologií směrem k udržitelnému rozvoji. Prosazujeme odpovědný přístup k zavádění moderních technologií z zajištění rozvoje a celkové bezpečnosti.

Technologie nás baví (technologies)

Technologie
Technologie

Moderní technologie patří do moderního světa, zlepšují ekonomickou i praktickou efektivitu procesů a systémů, které lidé společně vytváří. Vývoj techniky je hnán dopředu právě ekonomickými potřebami lidí, ale zároveň jsou technické statky společností spotřebovávané. Tím se roztáčí kolotoč nových potřeb lidí ve vztahu k technice, ale zároveň i zranitelnosti lidí a společnosti. Mnozí z nás jsou svědky, jakým způsobem ovlivňují naše životy moderní telefony, internet, sociální sítě a jejich dopady na lidi (v dobrém i ve zlém). Oprávněně má mnoho lidí obavu o budoucnost pokročilejších systémů zavádějící umělou inteligenci a podobně.

Nové moderní sytém mají vlažnost konektivity a prolínání jejich systémových funkcí do jiných oblastí lidského života (jiné fyzikální podstaty: stroj – člověk, sociologické aspekty techniky, chování a psychologie lidí při použití technických rozhraní). Bez jejich zefektivňování a zlepšování se ale ani lidstvo neposune k vyššímu poznání světa a efektivnosti chování lidí, efektivní produkce, spotřeba, nakládání se statky a pod.

Technologie nás baví, protože je potřebujeme, potřebujeme je vyvíjet a zároveň je můžeme zkoumat z mnoha hledisek, tak abychom zajistili udržitelný rozvoj společnosti, bezpečnost technologií a zabezpečení lidí.

Jde tedy přesně o aktivity zapadající do Vízí a Misí společnosti KINT.

Bezpečnost technologií (safety a security)

Ať už se bavíme o IT prostředí, sociálních sítí, virtuální realitě, výrobních procesech, provozu infrastruktur a jejich prvků, vždy nás musí zajímat ne jenom daná funkčnost, ale i další kvalitativní aspekty. Těmi jsou například bezpečnost (aby technika zaváděná lidmi neohrozila okolní svět a přímo zdraví a životy lidí) a také její zabezpečení, aby byla bezpečnost zajištěna ve stanovených provozních podmínkách, ale i mimo ně, a to při vzniku mimořádných až extrémních situací (například nehody, tech. selhání, katastrofy).

Jsme KINT

Zabýváme se technologiemi především ve vztahu ke kritické infrastruktuře a zajištění základních potřeby lidí, jako je i jejich bezpečnost. Máme bohaté zkušenosti z dopravní kritickou infrastrukturou, stacionární, tak i mobilní části. S tím souvisí i energetika anebo IT infrastruktura a řídicí systémy.

Ve světě technologií nabízíme konzultaci k řízení jejich bezpečnosti a zabezpečení, provádíme výzkum, rešerše a posouzení stavu techniky.

Popularizujeme a vzděláváme v oblasti technologií i prostřednictvím zábavných aplikací, her nebo i STEM hraček pro nejmenší, tak aby i děti získávali návyky k používání, ale i pochopení techniky k jejímu efektivnímu a bezpečnému použití.

Výsledky naší (interní) práce publikujeme buď na odborných konferencích a seminářích anebo informujeme širokou veřejnost prostřednictvím našeho blogu a článků. Vstup do Rubriky s články.

Jestliže vás zajímají konkrétní informace ke stavu techniky, jejího posouzení, zvláštní výzkum nebo vývoj, potřebujete konzultaci či poradenství, anebo úplně jinou formu spolupráce ve výše uvedené oblasti, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře v sekce “Kontakt” nahoře v menu.