Provádíme odborné rešerše a výzkum integrální bezpečnosti kritické infrastruktury, bezpečnostních technologií, funkční bezpečnosti a kybernetické bezpečnosti v oblastech dopravy, Průmyslu 4.0, chytrých měst (Smart City) a komplexních systémů (umělé inteligence, metaverse).

Věda a výzkum (Science and Research)

Věda a výzkum
Věda a výzkum

Společnost KINT s.r.o. byla založena současným jednatelem Ing. Tomášem Kertisem, Ph.D., který věnoval několik let vědě a výzkumu v oblasti integrální bezpečnosti kritické infrastruktury na Fakultě dopravní Českého Vysokého Učení Technického v Praze. I ve své profesionální kariéře jednatel získával i předával zkušenosti v mezinárodních, evropských i národních projektech. Uvedené projekty vždy souviseli a souvisí s bezpečností nebo zabezpečením dopravní infrastruktury a jejích prvků, včetně kybernetické bezpečnosti řídicích systémů. Více ohledně expertízy, akademické i profesní zkušenosti jednatele najdete na stránkách LinkedIn.

Zkušenosti jednatel předává dále v rámci naší společnosti KINT s.r.o., aby vytvořil stabilní platformu pro zajištění základních procesů vědeckých prací – výzkumu a vývoje, zpracovávání rešerší, provádění testů a experimentálního vývoje, ale i poskytování konzultační činnosti v uvedených oblastech níže.

Technické oblasti

Společnost KINT s.r.o. se zaměřuje na bezpečnost a udržitelný rozvoj, viz Vize a mise. Proto je důležité se zaměřit na technologie “budoucnosti”, které pomáhají lidstvu přežít další jejich etapy. Technologický svět se ale musí změřit na jejich bezpečnost a udržitelnost a tímto směrem se vydává i naše společnost. Moderními technologiemi považujeme vše, co vychází z obecných principů např. Chytrých měst (Smart Cities) včetně dopravy a dopravního průmyslu, Průmyslu 4.0, komplexních systémů jako je umělá inteligence, virtuální realita a podobně. K tomu samozřejmě patří i energetika a hledání nových zdrojů energie. Jelikož je náš svět provázaný mnoha souvislostmi, ostatní technické a technologické oblasti jsou také velmi důležité a tudíž hodláme naše kompetence nadále rozšiřovat.

Oblasti zájmu: bezpečnost lidí (human security dle OSN), infrastruktura a kritická infrastruktura (především dopravní či energetická), její bezpečnost a udržitelný rozvoj:

Odborné příspěvky a Články pro širokou odbornou i laickou veřejnost

Conference
Conference

Výsledky naší práce zveřejňujeme na naším blogu pro širokou veřejnost. Zveřejněné články společností KINT s.r.o. jsou uvedené v sekci Články pod jednotlivými rubrikami: Vstup do Rubriky s články. Články jsou vědecké nebo technické povahy a jsou psané formou pro neodbornou veřejnost, avšak s odkazy na relevantní a ověřené zdroje. Přispět může kdokoliv buď diskuzními příspěvky pod články anebo přímo zadáním nového článku, pokud máte zajímavé téma. V tomto případě nás prosím kontaktujte.

Články s výsledky pro odbornou veřejnost budou dále publikované a prezentované na odborných konferencí a seminářích. Vědecké články jednatele publikované za jiné instituce, a které jsou určené pro odbornou veřejnost naleznete zde Tomas KERTIS | Safety manager | Doctor of Philosophy | ResearchGate

Možnost spolupráce a účast na projektech

Naše společnost nabízí spolupráci všem, kdo mají podobné cíle a ztotožňuje se s naší vizí. Nabízíme odborné rešerše, spolupráci na odborných projektech v různých formách spolupráce. Pomůžeme se zavedením postupů, metod a metodologií. Podpoříme jednotlivce, akademiky i praktiky, profesionály i amatérské zájemce, tj.:

  • odborné rešerše,
  • posouzení rizik a bezpečnosti procesů či technologií,
  • testování a posuzování nových technologií,
  • příprava a účast na projektech a programech,
  • poradenství – viz Poradenství,
  • konference, publikace a odborné články,
  • články pro širokou veřejnost na našem blogu – viz rubriky,
  • propagace a popularizace – viz Zábava a vzdělávání nebo Internetový obchod

V případě zájmu o další informace či spolupráci nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře v sekce “Kontakt” nahoře v menu. Budeme se těšit na spolupráci s Vámi, na Vaše náměty či připomínky i věcné diskuze k článkům, výsledkům naší práce anebo jen tak pro zábavu.