Definice důležitých pojmů v integrální bezpečnosti

Definice důležitých pojmů v integrální bezpečnosti

Souhrn znalostí a odkazy vztahující se k použitým termínům a k jejich definicím, použitým k tématu integrální bezpečnost. 2.1.1 Aktiva Aktivem se rozumí fyzická, logická či kybernetická položka, která určuje strukturu a chování sledovaného systému [6]. Výsledky prací [1,4] poskytují

Úvod k Integrální Bezpečnosti

Metro Praha - integrální bezpečnost

Předmluva k elektronickému přepisu disertační práce k tématu Integrální Bezpečnost Články k integrální bezpečnosti jsou přepisem disertační práce Ing. Tomáš Kertis v názvem “Posouzení bezpečnosti vybraného kritického objektu z pohledu integrální bezpečnosti a návrh na snížení kritičnosti objektu” obhájené dne

Zkratky pro články Integrální bezpečnost

AI Artificial Intelligence (Umělá inteligence)ARS Автоматическaя регулироврка скорости(Automatická regulace rychlosti – zabezpečovací zařízení)ASDŘ Automatický systém dispečerského řízeníASDŘ-D ASDŘ dopravníASDŘ-E ASDŘ elektroASDŘ-O ASDŘ osvětleníASDŘ-T ASDŘ technický/technologickýATC Automatic Train Control (Automatické řízení vlaku)ATO Automatic Train Operation (Automatický provoz vlaku)ATP Automatic Train Protection