Zkratky pro články Integrální bezpečnost

AI Artificial Intelligence (Umělá inteligence)ARS Автоматическaя регулироврка скорости(Automatická regulace rychlosti – zabezpečovací zařízení)ASDŘ Automatický systém dispečerského řízeníASDŘ-D ASDŘ dopravníASDŘ-E ASDŘ elektroASDŘ-O ASDŘ osvětleníASDŘ-T ASDŘ technický/technologickýATC Automatic Train Control (Automatické řízení vlaku)ATO Automatic Train Operation (Automatický provoz vlaku)ATP Automatic Train Protection

Fyzika atmosféry, meteorologie a bezpečnost (2)

Fyzika atmosféry, meteorologie a bezpečnost (2)

Čtete pokračování článku Fyzika atmosféry, meteorologie a bezpečnost (1). Fyzika atmosféry popisuje především meteorologie, tj. věda o zemské atmosféře, jejím složení, vlastnostech, jevech a dějích probíhajících v ní. Využívá především fyzikálních poznatků a metod řešení, označována jako fyzika atmosféry. Použité

Řízení rizik procesů a bezpečnost složitých technických děl (2022)

Bezpečnost složitých technických děl, jaderná elektrárna, průmysl 4.0

Jednatel společnosti se pravidelně účastní odborných konferencí a seminářů na téma bezpečnosti v různých inženýrských oblastech. Jedním z pravidelných seminářů je “Řízení rizik procesů a bezpečnost složitých technických děl” se stejnojmenným sborníkem (ke stažení zde). Seminář

Termodynamika a bezpečnost (2)

Jaderná elektrárna Černobyl

Technologické systémy v reálném světě jsou buď založeny anebo jsou ve velké míře ovlivněny termodynamickými zákony a technickou termodynamikou. Příkladem můžeme uvést v první části článku (1) zmíněné tepelné motory (tj. například veškeré spalovací motory), tepelná čerpadla, chladničky, klimatizace, chlazené elektrotechnických součástí. Je zřejmé, že některé kritické technologie či technologické procesy jsou v praxi z hlediska termodynamiky velmi zranitelné, tj. citlivé na termodynamické děje (např. citlivé na změnu teploty okolí, závislé na chlazení, citlivé na změnu tlaku apod.). Mohou při změně některých termodynamických parametrů sami způsobit termodynamickou reakci nebo jiné nebezpečné chování, které ohrožuje nebo přímo poškozuje okolí, tj. okolní systémy, životní prostření, ale i lidský systém, zdraví a životy lidí. Uvedené události, které vedou k velkým ztrátám na veřejných aktivech jako je majetek lidí a firem, životní prostředí, životy a zdraví lidí apod., nazýváme extrémní jevy.