4.2 Zpracování a analýza dat

4.2 Zpracování a analýza dat Pro odvození závislostí ve složité kritické infrastruktuře, v případě použití, tj. infrastruktura metra, je v předložené práci použita teorie citlivostí, kterou lze ocenit sílu jednotlivých závislostí, tj. míru jejich zranitelnosti, což znamená schopnosti závislostí způsobit

4.1 Expertní metoda použitá pro sběr dat

4.1 Expertní metoda použitá pro sběr dat Expertní metoda resp. metody dle [86] využívají znalosti a praktické zkušenosti expertů v příslušném oboru k získání: odhadů neměřitelných veličin, odhadů údajů, které nejsou k dispozici a jejichž získání by bylo neúměrně náročně,

2.4 Informační systémy a technologie

interpretace-vzniku-informace-v-informačním-systému

2.4 Informační systémy a technologie Informace, informační systémy a technologie zahrnují velmi širokou oblast. Informace jsou dnes vedle materiálních, energetických a finančních zdrojů řazeny k základním faktorům, které určují pokrok, a to nejen technologický, ale také pokrok v ostatních oblastech

Řízení rizik procesů a bezpečnost složitých technických děl (2022)

Bezpečnost složitých technických děl, jaderná elektrárna, průmysl 4.0

Jednatel společnosti se pravidelně účastní odborných konferencí a seminářů na téma bezpečnosti v různých inženýrských oblastech. Jedním z pravidelných seminářů je “Řízení rizik procesů a bezpečnost složitých technických děl” se stejnojmenným sborníkem (ke stažení zde). Seminář