4.1 Expertní metoda použitá pro sběr dat

4.1 Expertní metoda použitá pro sběr dat Expertní metoda resp. metody dle [86] využívají znalosti a praktické zkušenosti expertů v příslušném oboru k získání: odhadů neměřitelných veličin, odhadů údajů, které nejsou k dispozici a jejichž získání by bylo neúměrně náročně,